Een man van nieuwe, avontuurlijke initiatieven.
Hij was vooral acteur maar doorbrak bestaande kaders en genre-indelingen.
Er klonk originaliteit, levenslust en vitaliteit uit zijn liedjes.
Daarom inspireert hij nog steeds jonge mensen en levert zijn werk nog altijd geld op.
Ramses Shaffy stierf kinderloos en zonder familie. Zijn laatste wens was dat zijn bezittingen en de toekomstige royalty’s naar jonge kunstenaars zouden gaan. Daartoe had hij al bij zijn leven een stichting opgericht, de  Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars (hier verder RSF genoemd) Na Ramses’ overlijden kwam de stichting tot leven.

Tot de nalatenschap behoorde ook de  Ramses Shaffy Productions BV. Deze BV bezit en exploiteert de liedjes- en beeldrechten van Ramses. Ze heeft de merkrechten die verband houden met de naam Ramses Shaffy gedeponeerd. De BV is voor 100% eigendom van de  Stichting RSF en ook haar voornaamste inkomstenbron.

Op 19 juli 2010 ontving de Stichting  RSF de culturele ANBI status, met terugwerkende  kracht vanaf 1 december 2009. Ze is dus een goed doel geworden. Ook legaten en giften kunnen dus inkomsten genereren.

Na het overlijden van Ramses moest eerst intern orde op zaken worden gesteld
Na het overlijden van Ramses  moest eerst orde op zaken worden gesteld, hij liet een complexe en uiterst bewerkelijke boedel na. En jonge kunstenaars steunen… was er eigenlijk wel geld? Er was een woonhuis met inboedel, er waren vuilniszakken vol papieren, bladmuziek, foto’s, brieven, onafgemaakte composities.  Dat moest allemaal op waarde geschat worden. De materiële  nalatenschap – foto’s, teksten, muziek, artiestenkleding, vleugel – moest een veilig onderdak vinden.
Er moest veel afgehandeld en geregeld worden voor dat we de jonge kunstenaars konden gaan steunen. Belasting. Schadeclaims. Hoe zit het met de BUMA/STEMRA? Wat voor afspraken zijn er? Verouderde contracten, wurgcontracten, afwezige contracten. Wie deelt eigenlijk mee  in wat? Wat houdt de ANBI-status eigenlijk in? Wat mogen we wel en niet? Accountantsrapporten. Met behulp van een advocaat afspraken, regelingen en contracten opvragen en eventueel moderniseren. De doelstelling concretiseren. Een behoefteonderzoek doen.

Hoe kunnen we de jonge kunstenaars het beste steunen? Wat gaan we concreet doen? Een beurs geven? Een prijs uitreiken? Waarmee zijn jonge kunstenaars eigenlijk het beste geholpen?

Er kwam al meteen een aantal projecten op ons af waarvan we moesten besluiten of we die zouden steunen of niet. Pas nu, in 2014, hebben we voldoende overzicht en inzicht om een heldere beleidslijn op te stellen op basis van onze doelstelling.

De stichting maakt zich sterk voor de duurzame instandhouding van de naam en de bekendheid van Ramses Shaffy, zijn nalatenschap en cultureel erfgoed. Het oorspronkelijke doel waarmee Ramses Shaffy de stichting heeft opgericht, is daarbij leidend.
De activiteiten zullen zoveel mogelijk in de sfeer en de geest van Ramses Shaffy en zijn persoon blijven. Zij richten zich dus ook met voorkeur op de terreinen waarop Ramses  werkzaam was, met name muziek, theater, film en beeldende kunst.


About the Author:


One Response to “”

  1. Mr WordPress

    April 11, 2012

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply