Ramses Shaffy was een man van nieuwe, avontuurlijke initiatieven die bestaande kaders en genre-indelingen doorbrak. Origineel, levenslustig en vitaal. Zo klinken ook zijn liedjes. Daarom inspireert hij nog steeds jonge mensen en levert zijn werk nog altijd geld op.

Ramses Shaffy stierf kinderloos en zonder familie. Zijn laatste wens was dat zijn bezittingen en de toekomstige royalty’s naar jonge kunstenaars zouden gaan. Daartoe had hij al bij zijn leven een stichting opgericht, de Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars (hier verder RSF genoemd) Na Ramses’ overlijden kwam de stichting tot leven.

Op 19 juli 2010 ontving de Stichting RSF de culturele ANBI status, met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2009. Ze is dus een goed doel geworden. Ook legaten en giften kunnen dus inkomsten genereren.

Hoe kunnen we de jonge kunstenaars het beste steunen?
De stichting maakt zich sterk voor de duurzame instandhouding van de naam en de bekendheid van Ramses Shaffy, zijn nalatenschap en cultureel erfgoed. Het oorspronkelijke doel waarmee Ramses Shaffy de stichting heeft opgericht, is daarbij leidend.

De activiteiten zullen zoveel mogelijk in de sfeer en de geest van Ramses Shaffy en zijn persoon blijven. Zij richten zich dus ook met voorkeur op de terreinen waarop Ramses werkzaam was, met name muziek, theater, film en beeldende kunst.

WERKWIJZE

Na het overlijden van Ramses moest eerst intern orde op zaken worden gesteld, hij liet een complexe en uiterst bewerkelijke boedel na. En jonge kunstenaars steunen… was er eigenlijk wel geld? Er was een woonhuis met inboedel, er waren vuilniszakken vol papieren, bladmuziek, foto’s, brieven, onafgemaakte composities. Dat moest allemaal op waarde geschat worden. De materiële nalatenschap – foto’s, teksten, muziek, artiestenkleding, vleugel – moest een veilig onderdak vinden.

Er moest veel afgehandeld en geregeld worden. Belasting. Schadeclaims. Hoe zit het met de BUMA/STEMRA? Wat voor afspraken zijn er? Verouderde contracten, wurgcontracten, afwezige contracten. Wie deelt eigenlijk mee in wat? Wat houdt de ANBI-status precies in? Wat mogen we wel en niet? Accountantsrapporten. Met behulp van een advocaat afspraken, regelingen en contracten opvragen en eventueel moderniseren. De doelstelling concretiseren. Een behoefteonderzoek doen bij jonge kunstenaars en de instituten die jonge kunstenaars afleveren.

Meer informatie:
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
De meest recente jaarrekening.

 
Uitgebreide documentatie over het leven en werk van Ramses Shaffy is te vinden op de officiële site www.shaffy.nl.