Ramses Shaffy was een man van nieuwe, avontuurlijke initiatieven die bestaande kaders en genre-indelingen doorbrak. Origineel, levenslustig en vitaal. Zo klinken ook zijn liedjes. Daarom inspireert hij nog steeds jonge mensen en levert zijn werk nog altijd geld op.

Ramses Shaffy stierf kinderloos en zonder familie. Zijn laatste wens was dat zijn bezittingen en de toekomstige royalty’s naar jonge kunstenaars zouden gaan. Daartoe had hij al bij zijn leven een stichting opgericht, de Stichting Ramses Shaffy Fonds Voor Jonge Kunstenaars (hier verder RSF genoemd) Na Ramses’ overlijden kwam de stichting tot leven.

Op 19 juli 2010 ontving de Stichting RSF de culturele ANBI status, met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2009. Ze is dus een goed doel geworden. Ook legaten en giften kunnen dus inkomsten genereren.

Hoe kunnen we de jonge kunstenaars het beste steunen?
De stichting maakt zich sterk voor de duurzame instandhouding van de naam en de bekendheid van Ramses Shaffy, zijn nalatenschap en cultureel erfgoed. Het oorspronkelijke doel waarmee Ramses Shaffy de stichting heeft opgericht, is daarbij leidend.

De activiteiten zullen zoveel mogelijk in de sfeer en de geest van Ramses Shaffy en zijn persoon blijven. Zij richten zich dus ook met voorkeur op de terreinen waarop Ramses werkzaam was, met name muziek, theater, film en beeldende kunst.

WERKWIJZE

De stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge Kunstenaars heeft specifieke doelstellingen die als volgt zijn samen te vatten:

- ondersteuning van beginnende podiumkunstenaars in hun professionele ontwikkeling;
- aan de naam of het repertoire van Ramses Shaffy gerelateerde projecten.

Het Ramses Shaffy Fonds ontwikkelt zelf of geeft opdrachten voor projecten. Daarnaast stelt het fonds bescheiden financiële bijdragen ter beschikking aan aanvragers. E.e.a. is afhankelijk van beschikbaarheid van budget en in hoeverre naar de mening van het bestuur en zijn adviseurs de doelstellingen worden gediend.

Mocht u menen dat het doel van uw project aansluit op de bovenstaande criteria, dan kan in algemene zin een aanvraag worden voorgelegd. Wij stellen dan in ieder geval als voorwaarde een projectplan waaruit die aansluiting met de doelstellingen duidelijk blijkt.
De aanvraag moet zijn voorzien van:
- een (project-)begroting met dekkingsplan;
- een beschrijving van de organisatievorm en verantwoordelijke personen.
Toekenning vindt plaats met een overeenkomst, waarin o.a. de voorwaarden zijn opgenomen dat na afloop van het project het bestuur een inhoudelijk verslag ontvangt, en een financiële afrekening met een verantwoording van de bijdrage van het Ramses Shaffy Fonds.

Ieder jaar houdt het bestuur in ieder geval een budget van € 2.500 ter beschikking, voor een vijftal kleine bijdragen tot € 500, die soms net dat laatste zetje kunnen geven.

Uw aanvraag kan per e-mail worden gericht aan de Fondsmanager Jaap Hülsmann: jhulsmann@cultuurimpact.nl

Meer informatie:

Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018
Jaarrekening en -verslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014
Uitgebreide documentatie over het leven en werk van Ramses Shaffy is te vinden op de officiële site www.shaffy.nl.