De stichting Ramses Shaffy Fonds initieert projecten ten behoeve van jonge kunstenaars. Daarnaast stelt de Stichting jaarlijks een budget ter beschikking voor extern uitgevoerde projecten. Projecten die binnen de doelstelling passen, kunnen een subsidieaanvraag indienen.

 

Het Shaffy Talentprogramma

Met ingang van 2019 heeft het Ramses Shaffy Fonds haar ambities uitgebreid. Er komt een Shaffy Talentprogramma, om het hiaat tussen beroepsopleiding en werkpraktijk te dichten. Zo wordt bijgedragen aan een vruchtbare kleinkunstsector waar veelbelovende artiesten een podium kunnen vinden.

Op 1 december 2019 is het tien jaar geleden dat Ramses Shaffy stierf. Reden voor de stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge kunstenaars, kortweg Ramses Shaffy Fonds (RSF) om het leven en nalatenschap van Shaffy nog eens extra te vieren. De stichting, die op verzoek van Ramses Shaffy zelf is opgericht, zet zich sinds zijn overlijden in om zijn nalatenschap te beheren, en de bekendheid van zijn naam en werk in stand te houden. Daarnaast volgt het de wens van Shaffy om de inkomsten die zijn liedjes zouden opbrengen in te zetten ter bevordering van het talent van jonge (klein)kunstenaars.

Het tienjarige jubileum van het RSF en veranderingen in (de financiering van) de cultuursector zijn aanleiding om de ambities uit te breiden. Het werk en gedachtegoed van Shaffy vormen een inspirerende basis voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. De ontwikkeling van kleinkunsttalent staat daarbij nog steeds centraal, maar de wens is om een meer duurzame en structurele aanpak te kiezen met grotere impact voor de kunstenaar.

Uit de praktijkervaring door het werk van het RSF blijkt dat er in de theater- en kleinkunstsector een grote kloof bestaat tussen de opleidingen en de beroepspraktijk. Het ontbreekt net afgestudeerden aan een betekenisvol netwerk, startkapitaal, expertise op het gebied van publieksbereik en het bouwen van een eigen achterban en naamsbekendheid.
En vooral: net afgestudeerden hebben sterk de behoefte om hun eigen authentieke artistieke identiteit te ontwikkelen.

Het RSF wil hun ontwikkeling op deze gebieden bevorderen door samen met deskundige partners in het veld het Shaffy Talentprogramma op te zetten. Opleidingen, podia, festivals, impresariaten, kenniscentra en financiers werken hierin samen, om jong talent te ondersteunen.

Het RSF heeft het initiatief genomen tot dit Talentprogramma, waar alle benodigde deskundigheid aanwezig is en waar jonge talenten instromen en verrijkt weer uitstromen.
Het Shaffy Talentprogramma is gericht op veelzijdige ontwikkeling van jong talent, het creëren van vrije ruimte in het maakproces en op het steviger wortelen van de kleinkunst in de culturele sector van vandaag.

De founding partners van het project zijn, naast het RSF: de Kleine Komedie, Felix Meritis en de Academie voor Theater en Dans.
In tweede instantie nodigen wij landelijke partners uit zich aan te sluiten. “Van Amsterdam tot aan Maastricht”, om Ramses te citeren.

Het RSF draagt bij met zijn deskundigheid en netwerk en zal naar vermogen een structurele financiële bijdrage leveren.

 

Eerdere projecten

Cd’s die we mede mogelijk hebben gemaakt door financiële bijdragen:

- Een cd van de Ping Pong Poëzie Band
- ‘Make up’, Flip Noorman
- ‘In de verte’, het Vreemdelingen Collectief
- ‘Er is iemand thuis’, Peter van Rooijen
- Een nieuwe cd van De Ping Pong Poëzie Band
- ‘Broos’, Bender

2017 Een Ramses Shaffy masterclass in het kader van het Amsterdams Kleinkunstfestival.
Bijdrage 7.500 euro.

2017 Ramses Shaffy Huis
Zorgcentrum voor oudere kunstenaars met een podium voor jonge kunstenaars. De Stichting gaf om niet een licentie voor het gebruik van het merk Ramses Shaffy voor het huis. We verleenden ook toestemming voor het gebruik van de titel ‘Zing, vecht, huil, bid’ op de gevel van het huis. We namen ons voor culturele activiteiten van jonge kunstenaars in het Ramses Shaffyhuis zo nodig te steunen.

2016 Shaffy Chantant.
In samenwerking met Felix Meritis en de Stichting Amerborgh. Bedoeld voor net afgestudeerden van de kunstakademies. Een soort pop-up theater zoals Shaffy dat al deed avant la lettre, nu onder de titel: ‘Shaffy Chantant 2016′. Bijdrage 35.000 euro.

2015 Paul van Vliet Akademie.
Bijdrage theaterproject Paul van Vliet Akademie (1400 euro).

2014 Kunstwerk metrostation Vijzelgracht Amsterdam.
Bijdrage subsidie kunstwerk metrostation Amsterdam (2500 euro).

2014 De vleugel van Ramses Shaffy naar het Geelvinck Hinlopen Huis.
Dit Amsterdamse museum heeft het instrument gerestaureerd, stelt het tentoon en laat er jonge kunstenaars op spelen.

2014 Ramses Shaffy De Tentoonstelling.
Van 7 maart t/m 1 juni bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

2013 De cd RAMSES LEEF!
Medefinanciering van een cd met vertolkingen van zijn repertoire en twee onbekende tracks van Shaffy (10.000 euro).

2013 Het Ramses Shaffy Art Project
Medefinanciering van project om in het metrostation Vijzelgracht een Ramses Shaffy kunstwerk te laten maken door een jonge kunstenaar (6.850 euro).

2013 Het Ramses Shaffy Weekend.
In de bovenzaal van Felix Meritis, het voormalige Shaffytheater, waar we jonge kunstenaars financierden die werk van Shaffy zongen (5.900 euro).

2013 De benefietavond de Nacht van Ramses
Op 1 december in het De la Mar theater in Amsterdam (bijdrage voorbereiding 2.000 euro, opbrengst 7.234,83 euro).

Toekomstige reeds toegezegde projecten

chantantDe Ramses Shaffy Kring
Ontmoetingspunt voor beginnende kunstenaars uit verschillende disciplines die contacten en ervaringen kunnen uitwisselen en samen een netwerk kunnen opbouwen dat gebaseerd zal zijn op wederzijdse collegiale dienstverlening.

Download hier onze financiële verantwoording.

 

Onderzoek en expositie

Een groot deel van de nalatenschap van Ramses Shaffy is in bruikleen gegeven aan het Theater Instituut (TIN), onderdeel van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Daar heeft Tuja van der Berg op ons verzoek de collectie ontsloten. Bekijk de inventarislijsten: papieren en depots.
Iedereen kan onderdelen aanvragen om te exposeren  of te bestuderen. Uitleen en gebruik alleen volgens de regels van de Bijzondere Collecties. Contactpersoon: Hans van Keulen.